Tajomstvá

Počas zjavenia na La Salette Panna Mária odovzdala dvom pastierom Maximinovi a Melánii okrem posolstva aj tajomstvá. Nižšie uvádzame stále aktuálne stanovisko našej rehole k publikovaným tajomstvám, ktoré predstavil Robert Głodowski MS, keď bol hovorcom provincie.

VYHLÁSENIE HOVORCU POĽSKEJ PROVINCIE REHOLE MISIONÁROV MATKY BOŽEJ LASALETSKEJ VO VECI TZV. LASALETSKÝCH TAJOMSTIEV

19. septembra v roku 1846 sa vo francúzskych Alpách neďaleko dedinky La Salette, ktorá sa nachádza na území diecézy Grenoble zjavila Matka Božia dvom pastierom: 11-ročnému Maximinovi Giraud a 15-ročnej Melánii Calvat Mathieu. Panna Mária počas zjavenia odovzdala deťom posolstvo, ktoré vzýva k obráteniu a pokániu, pripomínajúc predovšetkým svätenie nedele, pôst, modlitbu a hriechy jazyka: preklínania a neúctu k menu Ježiš. Po dôkladných skúmaniach bolo zjavenie a obsah spomenutého posolstva dňa 19. septembra v roku 1851 potvrdené autoritou Cirkvi - biskupom diecézy Grenoble Philibertom de Bruillardom.

Svedkovia zjavenia hovorili, že Panna Mária odovzdala každému z nich určité veci, ktoré mali zakázané prezradiť. Tieto výpovede Matky Božej boli neskôr spísané deťmi a odovzdané svätému otcovi Piovi IX. Apoštolská stolica nikdy nezverejnila ich obsah. V roku 1852 vznikla na základe zjavenia v La Salette Rehoľa Misionárov Matky Božej Lasaletskej, ktorá dodnes na celom svete ohlasuje lasaletské posolstvo.

V súvislosti s nepravdivými alebo pochybnými informáciami na tému La Salette, ktoré sa šíria v masmédiách, a predovšetkým na internete, chceme ako rehoľa, ktorá stráži depozit zjavenia v La Salette vyhlásiť, že:

1. Panna Mária sa v La Salette zjavila len raz. Preto v publikáciách je potrebné, aby sa používalo jednotné číslo "zjavenie v La Salette", a nie množné číslo "zjavenia v La Salette".

2. Je pravda, že Panna Mária v La Salette povedala deťom, každému osobne určité veci, tak, že jedno nepočulo to, čo hovorila druhému. Ale tzv. "tajomstvo Melánie", ktoré sa šíri a komentuje, hlavne v internete, nebolo nikdy oficiálne vydané alebo komentované Apoštolskou stolicou. Je zaujímavé, že osoby, ktoré šíria tzv. "tajomstvo Melánie" nikdy nehovoria o "tajomstve" zverenom Maximinovi, a predovšetkým sa neodvolávajú na slová posolstva Matky Božej, o ktorom ona sama povedala: "Ohláste to všetkému môjmu ľudu".

Preto vyzývame, aby skutočné posolstvo zjavenia v La Salette nebolo falšované "senzáciami" s pochybnou hodnotou.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania