Povolania

Veríme, že charizma našej rehole - pokánie a zmierenie - je stále aktuálna.

Nebeský Otec si preto aj dnes povoláva ďalších spolupracovníkov do rehole Misionárov saletínov, aby ohlasovali radostnú zvesť a šírili zjavenie a posolstvo Panny Márie z La Salette.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png
O nás
0cjdyx.png

Povolania