Povolania

Veríme, že charizma našej rehole - pokánie a zmierenie - je stále aktuálna.

Nebeský Otec si preto aj dnes povoláva ďalších spolupracovníkov do rehole Misionárov saletínov, aby ohlasovali radostnú zvesť a šírili zjavenie a posolstvo Panny Márie z La Salette.


simple menu

La Salette

simple menu
O nás
simple menu

Povolania