Farský Časopis

Pre povzbudenie vo viere a pre posilnenie spoločenstva veriacich vychádza štyrikrát do
roka farský časopis "La Salette. Utešiteľ Plačúcej Matky".