Mladí manželia

"Pamätám si jeden refrén, ktorý hovorí, že stojatá voda sa znečistí, pokazí. Práve to sa stáva, keď život lásky v prvých rokoch manželstva uviazne, prestane sa hýbať, nemá už ten zdravý nepokoj, ktorý ho poháňa vpred. Tanec projektovaný tou mladou láskou, tanec s tými očarenými očami plnými nádeje, sa nesmie zastaviť. Počas snúbenectva a v prvých rokoch manželstva práve nádej má v sebe silu kvasu, pomáha hľadieť ponad protivenstvá, konflikty, nepredvídané okolnosti, vždy pomáha vidieť ďalej" (Amoris laetitia 219).

Ak túžite aj vy ako mladí manželia nebyť ako stojatá voda, ale mať v sebe chuť do života a spolu s pomocou iných manželstiev zvládať každodenný manželský život, pridajte sa k nám.

Stretnutia bývajú približne raz za mesiac na fare. Termín je ustálený po dohode medzi mladými manželmi, ktorí prichádzajú. Viac informácií dostaneš u nás kňazov.