Filiálky

Veľká Čausa - kostol sv. Gorazda

- pondelok 16:30 (po zmene času o 17:30)

- nedeľa 9:30


Malá Čausa - kostol Ružencovej Panny Márie

- štvrtok 16:30 (po zmene času o 17:30)

- nedeľa 8:00


Ráztočno - kostol Narodenia Panny Márie

- utorok 8:00 (v prvopiatkovom týždni o 16:30)
- nedeľa 9:30

Jalovec - kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

- streda 16:30 (po zmene času o 17:30)

- sobota 17:30 (po zmene času o 18:30)

Lipník - Dom smútku

- piatok 8:00 /v prvopiatkovom týždni /

- piatok 8:00 /Veľká noc-Advent/

- sobota 16:30 /Advent-Veľká noc/ (po zmene času o 17:30)

Morovno - kaplnka Povýšenia sv. Kríža

- sobota 16:30 (po zmene času o 17:30)

- utorok 16:30/v prvopiatkovom týždni/