Farský ples

Spoločenstvo sv. Jána apoštola spolu s pátrami a pomocníkmi organizuje od roku 2015 farský ples vo fašiangovom období.