Pastorácia

Pastorácia znamená pre nás sprevádzanie vás, ktorí žijete na území farnosti Chrenovec-Brusno, alebo k nám prichádzate z okolia. Veríme, že Boh si nás povolal, aby sme ako kňazi a rehoľníci mali pastierske srdce a ducha služby. Prejavuje sa to hlavne vo vysluhovaní sviatostí, v osobnom sprevádzaní vo viere, v udelení pomoci pri najrôznejších životných situáciách a v aktivitách pre deti, mladých aj dospelých.


Sviatosti