Púť na Staré Hory

13. ročník pešej púte na Staré Hory sa bude konať v dňoch 

8. - 10. augusta 2024


"V LÁSKE NIET STRACHU" (1 Jn 4,18)


Elektronickú prihlášku vyplňte najneskôr do 21.7.2024!

Platbu realizujte do 31.7.2024 prevodom na účet číslo SK78 0200 0000 0043 0263 0356 podľa pokynov, ktoré dostanete mailom po odoslaní prihlášky. 

Informácie k púti:

ŠTVRTOK
7:00 zraz a prezentácia pri fare Chrenovec, naloženie batožiny
8:00 odchod
Trasa: Ráztočno - Sklené - Dolná Štubňa - Turčianske Teplice, internát (cca 22km)
Nocľah: školský internát PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach

PIATOK
Trasa: Turčianske Teplice - Čremošné - Košarisko - Kráľova Studňa, hotel (cca 19km)
Nocľah: v priestoroch a okolí hotela Kráľova Studňa

SOBOTA
Trasa: Kráľova Studňa - Turecká - Staré Hory, bazilika (cca 12km)
Odchod autobusu: medzi 17:00-18:00 hod.
Návrat do Chrenovca: medzi 19:30-20:30 hod.

Počas putovania spievame, modlíme sa na úmysly pútnikov (chvály, ružence, krížovú cestu...), každý deň je slúžená sv. omša. Počas cesty je taktiež možné prijať sviatosť zmierenia.

V cieli našej púte - pri studničke na Starých Horách - bude krátke stíšenie a spoločné zdieľanie.

Zmena trasy a programu je vyhradená.

Základný účastnícky poplatok:

 • 27 € / dospelá osoba
 • 22 € / žiaci a študenti
 • 5 € / deti do 6 rokov

V základnom poplatku je zahrnuté:

 • prevoz batožiny každý deň na miesto ubytovania
 • poistenie na zásah horskej služby
 • autobusová doprava na cestu späť
 • sprievodné pohotovostné vozidlo na prevoz nástrojov a pre prípad úrazu
 • polievka - obed v hostinci v Tureckej (možnosť zľavy v prípade nezáujmu o obed)
 • využitie spoločných sociálnych zariadení horského hotela na Kráľovej Studni (sprchy, WC) pre účastníkov, ktorí spia v turistických izbách, vo fitku alebo vonku
 • technické a administratívne zabezpečenie (ozvučenie, baterky, odznaky, menovky, spevníky...)

Ďalšie poplatky:

 • 15 € posteľ v školskom internáte PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach (ubytovanie v 2-3 posteľových izbách s posteľnou bielizňou a so spoločnými soc. zariadeniami) - pre všetkých ubytovaných účastníkov je táto položka povinná
 • 16 € posteľ v turistickej izbe v hoteli na Kráľovej Studni (s vlastným spacákom) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • 26 € posteľ v hotelovej izbe (so soc. zariadením a posteľnou bielizňou) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • 8 € ubytovanie vo fitku na zemi (s vlastným spacákom,so spoločnými soc. zariadeniami v hoteli)
 • 5 € vonku vo vlastnom stane (s vlastným spacákom so spoločnými soc. zariadeniami v hoteli)
 • Objednávky ubytovania budú vybavované v došlom poradí.
 • poplatky za stravu podľa objednávky v prihláške

Strava:

Čiastočne je možné stravu objednať v prihláške podľa ponuky alebo si účastník zabezpečí vlastnú stravu. (Zmena ponuky objednaného jedla je vyhradená.)

V rámci základného poplatku sú všetci prihlásení na obed (kapustnicu) v sobotu v Tureckej, pokiaľ účastník v prihláške neoznačí, že o obed nemá záujem.

Individuálna strava sa dá dokúpiť vo štvrtok večer alebo v piatok ráno v Turčianskych Tepliciach (potraviny), v hoteli na Kráľovej Studni podľa jedálneho lístka - individuálne na mieste.

Odporúčania:

Batožinu je potrebné si rozdeliť na príručnú (potrebnú počas putovania) a zvyšnú, určenú na každodenný prevoz na miesto ubytovania.
V podrobnom programe je vyznačené, na ktorom mieste počas trasy bude pristavené sprievodné auto (malé), na ktorom mieste bude dodávka s batožinou, kde a kedy sú naplánované prestávky a taktiež odporúčanie, v ktorých úsekoch trasy je vhodná turistická obuv.

Je potrebné vziať si pohodlné turistické oblečenie a obuv, spacák, karimatku (dobré nosiť ju so sebou na sedenie a odpočinok počas prestávok), pršiplášť, stravu a vodu (možnosť doplniť prípadne dokúpiť aj počas púte), hygienické potreby, lieky a prostriedky na prvú pomoc; kto chce spať vonku na Kráľovej Studni - aj stan.

V prípade objednania nocľahu na posteli v internáte v T. Tepliciach a v hotelovej izbe na Kráľovej Studni nie je potrebný spacák.

Kontakty a informácie:

Mail: spolsja@gmail.com
Tel.: 0903 215 372, 0908 062 181


Mapa trasy:

ŠTVRTOK
7:00 Chrenovec-Brusno
Registrácia
Naloženie batožiny
8:00 Požehnanie, štart
9:00 Ráztočno - bytovky turistická obuv
10:00 Pod Hájskou skalou
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Sklenianske lúky
12:00 Sklené - Koinonia
Obed
Veľká prestávka
13:00
Ruženec svetla
14:00 Rovná hora
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Dolná Štubňa - kostol
Sv. omša
17:00
Turčianske Teplice
18:00 Ubytovanie
Večera
19:00
20:00 Vešpery
PIATOK
7:00 Turčianske Teplice
Raňajky
8:00 Ranné chvály
9:00
10:00 Čremošné lúky
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Ruženec bolestný
12:00 Ústie Veľkej skalnej turistická obuv
Obed
Veľká prestávka
13:00
14:00
Košarisko
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Kráľova studňa
Ubytovanie
17:00 Večera - spoločná
18:00 Sv. omša
Vešpery
19:00
20:00 Krížová cesta
SOBOTA
7:00 Kráľova studňa turistická obuv
Raňajky - spoločné
8:00 Ranné chvály
9:00
Úplaz
10:00
Ramžiná
Malá prestávka
11:00 Spievané hodinky
12:00 Turecká
Turecká - Hostinec
13:00 Obed - spoločný
Veľká prestávka
14:00 Ruženec radostný
15:00 Staré Hory
Sv. omša
16:00 Korunka k BM
17:00 Zdieľanie
18:00 Odchod autobusu
Večera
19:00
20:00 Predpokladaný návrat