Púť na Staré Hory

"MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN "

11. ročník pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8. - 13.8.2022


Elektronická prihláška do 17.7.2022!

Platbu realizujte do 21.7.2022 prevodom na účet číslo SK78 0200 0000 0043 0263 0356 podľa pokynov, ktoré dostanete mailom po odoslaní prihlášky.

Informácie k púti:

ŠTVRTOK
7:00 zraz a prezentácia pri fare Chrenovec, naloženie batožiny
8:00 odchod
Trasa: Ráztočno - Sklené - Dolná Štubňa - Turčianske Teplice, škola (cca 22km)
Prenocovanie: školský internát PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach
Strava:
- raňajky - vlastné
- obed - vlastný
- večera - vlastná alebo jednotná večera v jedálni internátu (nutné objednať v prihláške)

PIATOK
Trasa: Turčianske Teplice - Čremošné - Košarisko - Kráľova studňa, hotel (cca 19km)
Prenocovanie: v priestoroch a okolí hotela Kráľova studňa
Strava:
- raňajky - vlastné alebo jednotné raňajky v jedálni internátu (nutné objednať v prihláške)
- obed - vlastný
- večera - hustejšia polievka (jednotná) v hoteli na Kráľovej studni, + vlastná strava príp. individuálna strava v hoteli

SOBOTA
Trasa: Kráľova studňa - Turecká - Staré Hory, bazilika (cca 12km)
Strava:
- raňajky - jednotné raňajky v hoteli na Kráľovej studni
- obed - hustejšia polievka (jednotná) v hostinci v Tureckej, + vlastná strava
Odchod autobusu: medzi 17:00-18:00 hod.
Návrat do Chrenovca: medzi 19:30-20:30 hod.

Počas putovania spievame, modlíme sa na úmysly pútnikov (chvály, ružence, krížovú cestu...), každý deň je slúžená sv. omša. Počas cesty je taktiež možné prijať sviatosť zmierenia.
V cieli našej púte - pri studničke na Starých Horách - bude krátke stíšenie a spoločné zdieľanie.

Základný účastnícky poplatok:

 • 27 € / dospelá osoba
 • 22 € / žiaci a študenti
 • 5 € / deti do 6 rokov

V základnom poplatku je zahrnuté:

 • prevoz batožiny každý deň na miesto ubytovania
 • poistenie na zásah horskej služby
 • autobusová doprava na cestu späť
 • sprievodné pohotovostné vozidlo na prevoz nástrojov a pre prípad úrazu
 • polievka (večera) a raňajky v hoteli na Kráľovej studni
 • polievka (obed) v hostinci v Tureckej
 • využitie spoločných sociálnych zariadení horského hotela na Kráľovej studni (sprchy, WC) pre účastníkov, ktorí spia v turistických izbách, vo fitku alebo vonku
 • technické zabezpečenie (ozvučenie, baterky...)
 • odznaky, menovky, spevníky

Možné príplatky:

 • 10 € posteľ v školskom internáte PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach (ubytovanie v 2-3 posteľových izbách s posteľnou bielizňou a so spoločnými soc. zariadeniami) - pre všetkých ubytovaných účastníkov je táto položka povinná
 • 15 € posteľ v turistickej izbe v hoteli na Kráľovej studni (s vlastným spacákom) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • 25 € posteľ v hotelovej izbe (so soc. zariadením a posteľnou bielizňou) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • Objednávky budú vybavované v došlom poradí.
 • 4,50 € jednochodová večera (vo štvrtok) v jedálni školského internátu v Turčianskych Tepliciach - možnosť objednania pri prihlasovaní účastníka
 • 2,50 € raňajky (v piatok) v jedálni školského internátu v Turčianskych Tepliciach - možnosť objednania pri prihlasovaní účastníka
 • Individuálna strava sa dá dokúpiť vo štvrtok večer alebo v piatok ráno v Turčianskych Tepliciach (potraviny), v hoteli na Kráľovej studni podľa jedálneho lístka - individuálne na mieste

Odporúčania:

Batožinu je potrebné si rozdeliť na príručnú (potrebnú počas putovania) a zvyšnú, určenú na každodenný prevoz na miesto ubytovania.
V podrobnom programe je vyznačené, na ktorom mieste počas trasy bude pristavené sprievodné auto (malé), na ktorom mieste bude dodávka s batožinou, kde a kedy sú naplánované prestávky a taktiež odporúčanie, v ktorých úsekoch trasy je vhodná turistická obuv.

Je potrebné vziať si pohodlné turistické oblečenie a obuv, spacák, karimatku (dobré nosiť ju so sebou na sedenie a odpočinok počas prestávok), pršiplášť, stravu a vodu (možnosť doplniť prípadne dokúpiť aj počas púte), hygienické potreby, lieky a prostriedky na prvú pomoc; kto chce spať vonku na Kráľovej studni - aj stan.

V prípade objednania nocľahu na posteli v internáte v T. Tepliciach a v hotelovej izbe na Kráľovej studni nie je potrebný spacák.

Kontakty:

Mail: spolsja@gmail.com
Tel.: 0903 215 372, 0908 062 181


Mapa trasy:

Harmonogram:

ŠTVRTOK
7:00 Chrenovec-Brusno
Registrácia
Naloženie batožiny
8:00 Požehnanie, štart
9:00 Ráztočno - bytovky turistická obuv
10:00 Pod Hájskou skalou
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Sklenianske lúky
12:00 Sklené - Koinonia
Obed
Veľká prestávka
13:00
Ruženec svetla
14:00 Rovná hora
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Dolná Štubňa - kostol
Sv. omša
17:00
Turčianske Teplice
18:00 Ubytovanie
Večera
19:00
20:00 Vešpery
PIATOK
7:00 Turčianske Teplice
Raňajky
8:00 Ranné chvály
9:00
10:00 Čremošné lúky
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Ruženec bolestný
12:00 Ústie Veľkej skalnej turistická obuv
Obed
Veľká prestávka
13:00
14:00
Košarisko
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Kráľova studňa
Ubytovanie
17:00 Večera - spoločná
18:00 Sv. omša
Vešpery
19:00
20:00 Krížová cesta
SOBOTA
7:00 Kráľova studňa turistická obuv
Raňajky - spoločné
8:00 Ranné chvály
9:00
Úplaz
10:00
Ramžiná
Malá prestávka
11:00 Spievané hodinky
12:00 Turecká
Turecká - Hostinec
13:00 Obed - spoločný
Veľká prestávka
14:00 Ruženec radostný
15:00 Staré Hory
Sv. omša
16:00 Korunka k BM
17:00 Zdieľanie
18:00 Odchod autobusu
Večera
19:00
20:00 Predpokladaný návrat