Púť na Staré Hory

"... nech sa mi stane podľa tvojho slova ..."

10. ročník pešej púte na Staré Hory v dňoch 12.8. - 14.8.2021


Elektronická prihláška do 18.7.2021!

Platbu realizujte do 21.7.2021 prevodom na účet číslo SK78 0200 0000 0043 0263 0356 podľa pokynov, ktoré dostanete mailom po odoslaní prihlášky.

Informácie k púti:

ŠTVRTOK
7:00 zraz a prezentácia pri fare Chrenovec, naloženie batožiny
8:00 odchod
Trasa: Ráztočno - Sklené - Dolná Štubňa - Turčianske Teplice, škola (cca 22km)
Prenocovanie: školský internát PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach
Strava:
- raňajky - vlastné
- obed - vlastný
- večera - vlastná alebo jednotná večera v jedálni internátu (nutné objednať v prihláške)

PIATOK
Trasa: Turčianske Teplice - Čremošné - Košarisko - Kráľova studňa, hotel (cca 19km)
Prenocovanie: v priestoroch a okolí hotela Kráľova studňa
Strava:
- raňajky - vlastné alebo jednotné raňajky v jedálni internátu (nutné objednať v prihláške)
- obed - vlastný
- večera - hustejšia polievka (jednotná) v hoteli na Kráľovej studni, + vlastná strava príp. individuálna strava v hoteli

SOBOTA
Trasa: Kráľova studňa - Turecká - Staré Hory, bazilika (cca 12km)
Strava:
- raňajky - jednotné raňajky v hoteli na Kráľovej studni
- obed - hustejšia polievka (jednotná) v hostinci v Tureckej, + vlastná strava
Odchod autobusu: medzi 17:00-18:00 hod.
Návrat do Chrenovca: medzi 19:30-20:30 hod.

Počas putovania spievame, modlíme sa na úmysly pútnikov (chvály, ružence, krížovú cestu...), každý deň je slúžená sv. omša. Počas cesty je taktiež možné prijať sviatosť zmierenia.
V cieli našej púte - pri studničke na Starých Horách - bude krátke stíšenie a spoločné zdieľanie.

Základný účastnícky poplatok:

 • 23 €/dospelá osoba
 • 18 €/žiaci a študenti
 • deti do 6 rokov zdarma

V základnom poplatku je zahrnuté:

 • prevoz batožiny každý deň na miesto ubytovania
 • poistenie na zásah horskej služby (v elektronickej prihláške prosíme vyplniť rodné číslo, bydlisko a telefonický kontakt!)
 • autobusová doprava na cestu späť
 • sprievodné pohotovostné vozidlo na prevoz nástrojov a pre prípad úrazu
 • polievka (večera) a raňajky v hoteli na Kráľovej studni
 • polievka (obed) v hostinci v Tureckej
 • využitie spoločných sociálnych zariadení horského hotela na Kráľovej studni (sprchy, WC) pre účastníkov, ktorí spia v turistických izbách, vo fitku alebo vonku
 • technické zabezpečenie (ozvučenie, baterky...)
 • odznaky, menovky, spevníky

Možné príplatky:

 • 10 € posteľ v školskom internáte PENZIÓN v Turčianskych Tepliciach (ubytovanie v 2-3 posteľových izbách s posteľnou bielizňou a so spoločnými soc. zariadeniami) - pre účastníkov nad 15 rokov je táto položka povinná, pre účastníkov do 15 rokov je voliteľná. Účastníci mladší ako 15 rokov, ktorí si nevyberú možnosť nocľahu na posteli, budú spať na karimatke s príbuznými alebo s ostatnými účastníkmi v pridelených izbách.
 • 11 € posteľ v turistickej izbe v hoteli na Kráľovej studni (s vlastným spacákom) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • 21 € posteľ v hotelovej izbe (so soc. zariadením a posteľnou bielizňou) - nutné objednať a uhradiť vopred pri prihlasovaní z dôvodu obmedzenej kapacity
 • Objednávky budú vybavované v došlom poradí.
 • 3 € jednochodová večera (vo štvrtok) v jedálni školského internátu v Turčianskych Tepliciach - možnosť objednania pri prihlasovaní účastníka
 • 2 € raňajky (v piatok) v jedálni školského internátu v Turčianskych Tepliciach - možnosť objednania pri prihlasovaní účastníka
 • Individuálna strava sa dá dokúpiť vo štvrtok večer alebo v piatok ráno v Turčianskych Tepliciach (potraviny), v hoteli na Kráľovej studni podľa jedálneho lístka - individuálne na mieste

Odporúčania:

Batožinu je potrebné si rozdeliť na príručnú (potrebnú počas putovania) a zvyšnú, určenú na každodenný prevoz na miesto ubytovania.
V podrobnom programe je vyznačené, na ktorom mieste počas trasy bude pristavené sprievodné auto (malé), na ktorom mieste bude dodávka s batožinou, kde a kedy sú naplánované prestávky a taktiež odporúčanie, v ktorých úsekoch trasy je vhodná turistická obuv.

Je potrebné vziať si pohodlné turistické oblečenie a obuv, spacák, karimatku (dobré nosiť ju so sebou na sedenie a odpočinok počas prestávok), pršiplášť, stravu a vodu (možnosť doplniť prípadne dokúpiť aj počas púte), hygienické potreby, lieky a prostriedky na prvú pomoc; kto chce spať vonku na Kráľovej studni - aj stan.

V prípade objednania nocľahu na posteli v internáte v T. Tepliciach a v hotelovej izbe na Kráľovej studni nie je potrebný spacák.

Kontakty:

Mail: spolsja@gmail.com
Tel.: 0903 215 372, 0908 062 181


Mapa trasy:

Harmonogram:

ŠTVRTOK
7:00 Chrenovec-Brusno
Registrácia
Naloženie batožiny
8:00 Požehnanie, štart
9:00 Ráztočno - bytovky turistická obuv
10:00 Pod Hájskou skalou
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Sklenianske lúky
12:00 Sklené - Koinonia
Obed
Veľká prestávka
13:00
Ruženec svetla
14:00 Rovná hora
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Dolná Štubňa - kostol
Sv. omša
17:00
Turčianske Teplice
18:00 Ubytovanie
Večera
19:00
20:00 Vešpery
PIATOK
7:00 Turčianske Teplice
Raňajky
8:00 Ranné chvály
9:00
10:00 Čremošné lúky
Malá prestávka
Spievané hodinky
11:00 Ruženec bolestný
12:00 Ústie Veľkej skalnej turistická obuv
Obed
Veľká prestávka
13:00
14:00
Košarisko
Malá prestávka
15:00 Korunka k BM
16:00 Kráľova studňa
Ubytovanie
17:00 Večera - spoločná
18:00 Sv. omša
Vešpery
19:00
20:00 Krížová cesta
SOBOTA
7:00 Kráľova studňa turistická obuv
Raňajky - spoločné
8:00 Ranné chvály
9:00
Úplaz
10:00
Ramžiná
Malá prestávka
11:00 Spievané hodinky
12:00 Turecká
Turecká - Hostinec
13:00 Obed - spoločný
Veľká prestávka
14:00 Ruženec radostný
15:00 Staré Hory
Sv. omša
16:00 Korunka k BM
17:00 Zdieľanie
18:00 Odchod autobusu
Večera
19:00
20:00 Predpokladaný návrat