Spoločenstvo Sv. Jána

Spoločenstvo sv. Jána apoštola je skupinkou dospelých z našej farnosti aj okolia, ktorí trávime spolu čas hlavne v piatok večer od 19:30. Vtedy sa na fare modlíme a chválime Boha, čítame si Sväté písmo a zdieľame sa navzájom svojím životom viery.

V prvé piatky sa stretávame na omši v niektorom z kostolov v našej farnosti a po nej mávame s ostatnými prítomnými spoločné chvály a modlitby príhovoru.

K našej formácii prispievajú pravidelné katechézy a dvakrát do roka víkendová duchovná obnova.

Každoročne v auguste organizujeme trojdňovú pešiu púť z Chrenovca na Staré Hory k Bazilike Návštevy Panny Márie.

Počas fašiangov sa podieľame na príprave farského plesu pre viac ako 100 ľudí v kultúrnom dome v Ráztočne.

Spolu s inými rodinami si tiež plánujeme spoločné aktivity vo voľnom čase a dovolenky v letnom aj v zimnom období.

Ak túžiš práve po takomto spoločenstve, radi ťa privítame medzi nami.