OZNAMY                                                           

Oznamy: 7. Veľkonočná nedeľa

/21.5.-28.5.2023/ Chrenovec-Brusno
Chrenovec

Nedeľa      8.00          

Za farníkov

Nedeľa      11.00         

 

Pondelok  18.30     


Utorok       7.00             

 

Streda      18.30          

  Za Božie požehnanie a úspešnú transplantáciu pre Zuzanku

Štvrtok     17.30     

 + rodičia z oboch strán č. 308

Piatok       18.30

 + Ernest Valach, Alena Ivaničová a ost + z rodiny (sv omša v kaplnke cirkevného domu)

Nedeľa      8.00

 Za farníkov

Nedeľa     10.30   

 Prvé sv. prijímanie

Lipník

Piatok     8.00

 + manžel, brat, švagriná, rodičia z oboch strán a ost + z rodiny č. 31

Malá Čausa

Nedeľa      8.00           

+ rodičia Katarína a Štefan, st rodičia z oboch strán a súrodenci č. 260 

Štvrtok     17.30

+ Emil, Anna, Peter, Gabriela č. 204 

Nedeľa      8.00           

 + rodičia z oboch strán č. 249

Veľká Čausa

Nedeľa      9.30  

+ mama 1 výr 

Pondelok   17:30

 + rodičia a st rodičia č. 73

Nedeľa      9.30           

 + brat, rodičia a st rodičia č. 92

Jalovec

Sobota      18.30         

 + rodičia Júlia, Ignác a Štefánia č. 623

Streda      17.30


Sobota      18.30         

 + rodičia, sestra, brat, švagor č. 626

Ráztočno

Nedeľa      9.30

 + rodičia a švagriná Oľga č. 416

Utorok       8.00


Nedeľa       9.30  

  + rodičia Ignác a Pavlína chudí a st rodičia z oboch strán č. 406

Morovno

Sobota      17.30

+ rodičia z oboch strán a ost + z rodiny č. 101

Sobota      17:30 

+ Amália – 30 deň Z liturgického kalendára  

Z LITURGICKÉHO KALENDÁRA

Pondelok – sv Rita z Casie, ľub spomienka

Utorok - Veľ. obdobie

StredaVeľ. obdobie

ŠtvrtokVeľ. obdobie

Piatoksv Filipa Neriho, kňaza – sv omša bude v kaplnke cirkevného domu.

Sobota – Veľ. obdobie –

Nedeľa – Slávnosť- Zoslanie Ducha Sv. Končí sa veľkonočné obdobie a sa začína obdobie cez rok. V Chrenovci sv omša bude o 8:00 a 10:30 - prvé sv prijímanie


Oznamy

1. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá

2. V utorok o 17:00 hod bude stretnutie pre detí, ktoré sa pripravujú na 1 sv. prijímanie

3. V utorok o 20:00 hod je "večer milosrdenstva". Pozývame na večernú modlitbu, zamyslenie a trvanie pred Ježišom v Oltárnej sviatosti.

4. Pozývame otcov každú stredu po večernej sv. omši na Modlitby otcov.

5. Vo štvrtok páter Zbyšek pozýva na biblické stretnutia on-line o 20:30 hod

6. V sobotu o 9:00 hod bude spoveď pre detí, ktoré pristúpia k 1 sv. prijímaniu a pre rodičov, krstných rodičov a členov rodiny, ktorí môžu pristupovať k sviatostiam.

7. V sobotu o 19:30 stretnutie Spoločenstva sv. Jana – chvály.

8. Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť: Peter Kortiš a Marcela Mináriková. Ohlášky druhé.

9. Tento rok oslavujeme 30 výročie príchodu Misionárov Saletínov do farnosti Chrenovec-Brusno. Z tohto dôvodu boli objednané sochy Božej Matky z La Salette. Chceme podľa vzoru z La Salette urobiť kalváriu pred kostolom ale bez zastavení. Budú to sochy na troch miestach. Chceme odstrániť staré chodníky a podľa nového projektu urobiť nové a prispôsobiť je podľa sôch. Je potrebné tiež urobiť bezbariérový prístup do kostola a nové zábradlie na schodoch do kostola. Preto sa na vás obraciame s prosbou o zbierku milodarov na tento účel. Prostriedky možno odovzdávať priamo kňazovi alebo v obálke do zvončeka. Máme nádej, že sa nám tento rok podarí urobiť všetko, čo je zaplánované.
Oznamy pre detí a mládež

 1Tento týždeň sa budú konať všetky dohodnuté stretnutia.

Farský kostol

Ďakujeme za upratovanie skupine č. 3 a na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v piatok na 16:30 hod.

Modlitba za povolania pred požehnaním

Prosíme ťa Veľkňaz - Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije: lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen.