OZNAMY                                                           

     Oznamy: 3. Veľkonočná nedeľa 

 14.4-21.4.2024

  Chrenovec-Brusno


Chrenovec

Nedeľa      8.00          

 Za farníkov

Nedeľa      11.00

+ Rudolf

Pondelok  18:30

+ Yvetta Šimková – greg 9 

Utorok      18:30         

 + Stanislav (1 vyr)

Streda       18.30          

 + Yvetta Šimková – greg 11

Štvrtok      17.00     

Detská sv omša: 

+ Yvetta Šimková – greg 12 

Piatok        18.30

+ Yvetta Šimková – greg 13 

Nedeľa       8.00

+ Yvetta Šimková – greg 15 

Nedeľa       11.00

+ rodičia a st rodičia a + Táňa a Miroslav č. 265 

Lipník


Sobota     17.30 

 + manžel Milan, rodičia z oboch strán, sestra Antónia a švagor Jozef č. 153

Sobota     17.30

Všetci + z rodiny č. 166 

Malá Čausa

Nedeľa      8.00           

 + manžel, rod. z oboch strán č. 213

Štvrtok     17.30

+ manžel Ján č. 169 

Nedeľa      8.00           

+ rodičia č. 249 

Veľká Čausa

Nedeľa       9.30  

 + manžel Vladimír č. 143

Pondelok   17.30 

 

Nedeľa       9.30          

 + mamka Emília (1 výr), otec Ján a brat Ján č. 112

Jalovec

Sobota      18.30         

 + Yvetta Šimková – greg 7

Streda       17.30

 

Sobota       18.30

 + rodičia a st rodičia č. 623

Ráztočno

Nedeľa       9.30

 + Yvetta Šimková – greg 8

Utorok        8.00 

 + Yvetta Šimková – greg 10

Nedeľa       9.30 

+ otec Václav (20 výr) a brat František a + z rodiny Kaplánovej 

Morovno

Sobota       17:30

 + rodičia Mečiaroví, syn Stanislav a + vnukovia Boris a Tomáš č. 50

Sobota        17:30

 + Yvetta Šimková – greg 14

Z LITURGICKÉHO KALENDÁRA  

Utorok - féria

Streda féria

Štvrtok – féria

Piatok - féria –

Sobota – féria

Nedeľa – 4 veľkonočná nedeľa. Koná sa zbierka na seminár


Oznamy

Finančné

1. Koná sa zbierka milodarov na revitalizáciu terás, umiestnenie sôch a bezbariérový vstup do farského kostola v Chrenovci.

2. Na budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na seminár

Pastoračné

Trvá týždeň modlitieb za duchovné povolania

Autobus na DOD do Nitry pôjde o 7,45 hod. z autobusovej zastávky Chrenovec smer do Prievidze a následne bude stať aj v Lipniku a Veľkej Čausi. Cena autobusu bude 12€ na osobu.

1. V utorok pozývame na 20:00 hod do farského kostola na Večer milosrdenstva.

2. V stredu v Chrenovci po večernej sv. omši a pobožnosti k Lasaletskej P. Márii bude ružencová modlitba otcov.

3. Vo štvrtok: O 19:00 hod. bude stretnutie s dospelými, ktorí sa pripravujú k sviatostiam

Večer o 20:00 hod. bude biblické stretnutie on line

4. Prvé sv. prijímanie na vašej farnosti bude 19.05.2024. Pripravuje sa 13 detí.

5. KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Martin Malina MS po prijatí sviatosti kňazstva 11.05.2024 v Pov. Bystrici bude mať primičnú sv. omšu v Chrenovci 12.05.2024 o 11:00 hod

6. POHREBY

- Utorok: v V. Čause o 10:00 hod. obrad so sv. omšou – do večnosti odišla Anna ValachováOznamy pre deti a mládež

1. V pondelok bude stretnutie miništrantov o 16:00 hod. na fare

2. V utorok bude katechéza pre prvoprijímajúce detí o 16:00 hod

3. V stredu "Oázka" o 16:00 (spoločenstvo deti) 

3. Vo štvrtok sv. omša pre detí 17:00 hod. a po nej gitarový krúžok.

4. V piatok "Oázka" o 16:00 hod. (spoločenstvo mladších) 

4. V sobotu o 19:00: Stretnutie spoločenstva SOM - Saletínska Oáza Mladých.

5. Nedeľa o 10:00 hod. detský zbor a o 11.00 sv. omša.Farský kostol

Ďakujeme za upratovanie skupine č. 4 a na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 5.

Modlitba za povolania pred požehnaním

Prosíme ťa Veľkňaz - Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije: lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen.