OZNAMY                                                           

Oznamy: 26. Nedeľa v cezročnom období "C"

/25.9.-2.10.2022/ Chrenovec-Brusno

Po akej ceste ideš, ta prídeš (slovenské príslovie)


Chrenovec

Nedeľa      8.00          

Za farníkov 

Nedeľa      11.00          


Pondelok  18.30       


Utorok      7.00             


Streda     18.30          


Štvrtok   18.30       

+ rodičia z oboch strán č. 313

Piatok      18.30

Za uzdravenie a Božie milosti pre syna Rudolfa

Nedeľa     9.30

Za farníkov - hody

Lipník

Piatok         8.00

+ synovcovia Ivan - 1 výr a Jaroslav

Malá Čausa

Nedeľa      8.00           

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hlinkovú 

Štvrtok      17.30

Na úmysel č. 63

Nedeľa      8.00           

Za živé členky ružencového bratstva

Veľká Čausa

Nedeľa      9.30           

+ st rodičia a ost + z rodiny č. 143

Pondelok 17.30

+ rodičia a ostatný + z rodiny

Nedeľa      9.30           

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Jalovec

Sobota     18.30         


Streda     17.30


Sobota     18.30         

+ Viera a + Anton č. 604

Ráztočno

Nedeľa      9.30

+ rodičia a st rodičia z rodiny Dobišovej a Poliakovej č. 410

Utorok      8.00

+ rodičia z oboch strán a ost + z rodiny

Nedeľa      9.30           

+ brat Miroslav - 30 deň

Morovno

Sobota     17.30

+ Mária Daubnerová a ost + z rodiny 

Sobota     17.30

+ rodičia a súrodenci z oboch strán  č. 109


Z liturgického kalendára 

  • Štvrtok - sv Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok


Oznamy


  • V sobotu sa začína mesiac október a teda mesiac ružencovej modlitby. Povzbudzujeme vás k tomuto druhu modlitby každý deň.

  • Na budúcu nedeľu sú hody vo farskom kostole v Chrenovci. Sv omša bude len jedna o 9:30 hod. Je to prvá nedeľa v mesiaci. Po sv omši pobožnosť a výmena ružencových ceduliek. Taktiež sa bude konať zbierka na potreby farského kostola.

  • Na prvú nedeľu v mesiaci bude výmena ružencových ceduliek a zároveň sa bude konať zbierka na potreby miestnych kostolov.

  • Deti a mládež povzbudzujeme k účasti na našich pravidelných farských aktivitách: stretnutie miništrantov, Stretnutie prvoprijímajúcich detí (3. ročník), Oázka (spoločenstvo detí 4. - 6. ročníka), SOM Saletínska Oáza Mladších (spoločenstvo mladých 7. - 8. ročníka), SOM Saletínska Oáza Mladých (spoločenstvo mladých od 9 ročníka), detský spevácky zbor. Rodičov, deti a mladých, ktorí sa chcú pravidelne zúčastňovať našich aktivít, prosíme o vyzdvihnutie prihlášky v sakristii po nedeľnej detskej sv. omši. Vyplnenú prihlášku prosíme osobne odovzdať pátrovi Stanislavovi najneskôr do 2.10.2022. 

  • SviSviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť: Miroslav Minich, bytom Kanianka a Dominika Dobrotková, bytom Chrenovec. Ohlášky tretie. Sobáš bude v sobotu o 15:00 hod so sv omšou.


Farský kostol

    • Ďakujeme za upratovanie skupine č. 5 a na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 6.

    • V sakristii sú kalendáre a podielové knihy pre členov SSV. Poplatok za rok 2023 ostáva vo výške 8 eur.