OZNAMY                                                           

                      Oznamy:24. nedeľa v Cezročnom období
                                      
/17.9.-24.9.2023/
                                          Chrenovec-Brusno


Chrenovec

Nedeľa      8.00          

Za farníkov

Nedeľa      11.00         

+ Stanislav – 17. greg. 

Pondelok  18.30     

 + Pavla Homolová (nedožitých 100 rokov) a ost + z rodiny č. 405

Utorok      7.00             

 + Stanislav – 19. greg.

Streda      18.30          

 Za zdravie a Božiu pomoc pri operačných zákrokoch pre Jozefa a Silviu (MČ)

Štvrtok     17.30     

+ manžel a jeho rodičia č. 509

Piatok       18.30

 + mamička Mária, starké Márie a ost + z rodiny č. 442

Nedeľa      8.00

 Za farníkov

Nedeľa      11.00   

 + otec Viliam (MČ)

Lipník

Piatok      8.00

+ manžel 

Malá Čausa

Nedeľa      8.00           

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vidovú č. 188 

Štvrtok     17.30

 + rodičia Emil a Antónia č. 259

Nedeľa      8.00           

+ rodičia, švagor a st rodičia z oboch strán č. 56

Veľká Čausa

Nedeľa       9.30  

 + rodičia a brat č. 92

Pondelok    17:30


Nedeľa       9.30           

+ Stanislav – 24. greg. 

Jalovec

Sobota      16.00         

 Sobáš + sv omša

Streda      17.30

  + Stanislav – 20. greg.

Sobota     18.30         

 

Ráztočno

Nedeľa     9.30

+ Ján, Milan, rehoľná sestra Lýdia a ost + z rodiny č. 332 

Utorok      8:00       

 Za obrátenie Petra a uzdravenie

Nedeľa      9.30  

+ Gabriela Kchová (5 výr) a + manžel Jozef 

Morovno

Nedeľa      9:30

 Hody – za veriacich Morovna

Sobota       17:30 

 + Stanislav – 23. greg.
Z liturgického kalendára  

Pondelok – féria

Utorok - féria

Streda sv Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga, muč, sp

Štvrtok – sv Matúša ap - sviatok

Piatokféria

Sobota – sv Pia, kňaza - sp

Nedeľa – obdobie cez rok – 25 nedeľa. 


Oznamy

1. Koná sa zbierka milodarov na revitalizáciu terás, umiestnenie sôch, zábradlie a bezbariérový vstup do farského kostola v Chrenovci.

- Bohu známa rodina z Chrenovca obetovala na revitalizáciu 100 euro PBZ

2. V utorok o 20:00 hod nebude "Večer milosrdenstva" nakoľko v Pov. Bystrici oslavujeme výročia zjavenia Panny Márie v La Salette

3. V stredu po večernej sv. omši sú "Modlitby otcov".

4. Vo štvrtok večer o 20:00 bude biblické stretnutie on line

5. V piatok stretnutie spoločenstva sv Jána o 19:30

6. Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť: Vladimír Lekár a Karin Homolová. Ohlášky tretie. Sobáš bude 22.09.2023 v piatok o 15:00 hod

7. Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť: Peter Kapša a Katarína Jančeková. Ohlášky druhé.

8. (Chrenovec) V sakristii sú podielové knihy a kalendáre SSV. Členský poplatok za rok 2024 je 10 euro.Oznamy pre deti a mládež 

Stretnutie miništrantov bude v pondelok o 16:00 hod.

Prvoprijímajúce detí budú mať stretnutia striedavo: jeden týždeň detská sv. omša vo štvrtok 17:30, a druhý týždeň v utorok katechéza o 16:00 hod. Tento týždeň deti prichádzajú na sv. omšu.  

Oázka: Streda 16:00.

Štvrtok pol hodiny pred sv. omšou je detský zbor a po sv. omši bude gitarový krúžok.

Sobota – 19:00 Stretnutie SOM Saletínska Oáza Mladých. V poslednú sobotu v mesiaci bude mládežnícka sv. omša o19:30 hod.

Nedeľa – detský zbor o 10:00 hod.

Všetky deti pozývame na detské sv. omše, ktoré budú vo štvrtok o 17.30 hod a nedeľu 11:00 hod.

Každú prvú nedeľu v mesiaci bude "Spoločná nedeľa"

V prvopiatkový týždeň nebudú žiadne stretnutia, len sv. omše, adorácie. Sústreďme sa na spoveď a prvopiatkovú sv. omšu.


Farský kostol

Ďakujeme za upratovanie skupine č. 1 a na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 2.

Modlitba za povolania pred požehnaním

Prosíme ťa Veľkňaz - Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije: lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen.