OZNAMY                                                           

Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec - Brusno

(17.10. - 24.10.2021)

29. nedeľa v cezročnom období


Chrenovec

Nedeľa          8.00

+Barbora G8

Nedeľa      11.00

+z rodiny (č.553 Jalovec)

Pondelok        17.30

Za dary Ducha Sv. pre Petra

Utorok            7.00

Nebude svätá omša

Streda          17.30

Voľný úmysel

Štvrtok        17.30 

Za dary Ducha Sv. pre Petra

Piatok        17.30

+matka Mária (4.výr.) a starí rodičia z oboch strán č.406

Sobota       17.30

+ Barbora G 21

Nedeľa       8.00

Za farníkov

Nedeľa       11.00

Poďakovanie s prosbou o Božiu ochranu a požehnanie pre Jozefa 

Lipník

Piatok         8.00

Poďakovanie za dožité roky, za narodenie vnučky s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.31

Malá Čausa

Nedeľa           8.00

+rodičia a starí rodičia z oboch strán, brat Anton a ost. + z rodiny č.57

Štvrtok        16.30

+rodičia Emil a Antónia č.259

Nedeľa           8.00

+Barbora G 22

Veľká Čausa

Nedeľa           9.30

+rodičia a starí rodičia z oboch strán č.155

Pondelok        16.30

+Vladimír Kerata

Nedeľa           9.30

+otec č.48

Jalovec

Sobota         17.30

Za živé a zosnulé členky ružencového bratstva č.623

Streda          16.30

Nebude svätá omša

Sobota         17.30

+z rodiny Mittovej č.623

Ráztočno

Nedeľa           9.30

+Barbora G15

Utorok           8.00

+manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán č.410

Nedeľa           9.30

+starí rodičia Madajoví a Ondrejovičoví č.416

Morovno

Sobota      16.30

+otec Rudolf, sestra a rodičia č.25

Sobota     16.30

+Antónia a Ignác Keratoví


   Liturgický kalendár

  • v pondelok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

  • v piatok je spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža


      Oznamy

 • Dnes bude vo farskom kostole adorácia odčinenia po rannej svätej omši.
 • V utorok nebude tentokrát stretnutie pre deti zo 4.-5. triedy. Vo štvrtok o 18:30 bude stretnutie pre deti zo 6.-8. triedy.
 • Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť: Jozef Hrubina a Petronela Melišková (1).
 • Podľa COVID automatu môže byť na svätej omši už menej ľudí, čiže 1 osoba na 15 m2 v kostole pre skupinu ZÁKLAD. Znamená to zníženie počtov nasledovne: Chrenovec (40), Veľká Čausa (19), Ráztočno (11), Jalovec (8), Malá Čausa (8), Lipník (5) a Morovno (4). Znamená to, že kde je vo filiálkach menší počet osôb, prosíme, aby na svätú omšu prišli rodina, ktorá má úmysel svätej omše.
 • V Chrenovci sme pridali jednu svätú omšu v sobotu večer o 17:30.

  Svätá omša v nedeľu o 11:00 vo farskom kostole je len pre zaočkovaných. Prosíme vás, aby ste pri vstupe do kostola odovzdali na kartičke papiera vaše údaje. V kostole je potrebné nosiť respirátor.

  • Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa a zbierka na misie pre Keňu.

Farský kostol

 • Ďakujeme za upratovanie skupine č. 3 a na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 4.
 • V sakristii sú už podielové knihy a pútnik svätovojtešský. Členský poplatok za rok 2022 je 8 eur.