OZNAMY                                                           

Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec - Brusno

(25.7. - 1.8.2021)

17. nedeľa v cezročnom období


Chrenovec

Nedeľa          8.00

Za farníkov

Pondelok        14.30

Brusno - pohrebná svätá omša +Jozef Kozár

Nebude večerná svätá omša

Utorok            7.00

Voľný úmysel

Streda          18.30

+rodičia z oboch strán č.177

Štvrtok        18.30 

Voľný úmysel

Piatok        18.30

Voľný úmysel

Nedeľa        8.00

Za farníkov

Lipník

Piatok         8.00

Voľný úmysel

Malá Čausa

Nedeľa           8.00

+manžel Michal a rodičia z oboch strán č.132

Štvrtok        17.30

+súrodenci a rodičia Poliakoví č.73

Nedeľa           8.00

+rodičia a ost. + z rodiny č.193

Veľká Čausa

Nedeľa           9.30

Hodová svätá omša

Pondelok        17.30

Voľný úmysel

Nedeľa           9.30

+manžel Milan a rodičia Ján a Helena

Jalovec

Sobota         18.30

+rodičia Anton a Anna Kotianoví a sestry Emília a Helena

Streda          17.30

+Margita (30. deň)

Sobota         18.30

+rodičia Mária a Michal č.623

Ráztočno

Nedeľa           9.30

+rodičia Ignác a Terézia Madajoví č.402

Utorok           8.00

+manžel, rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny č.165

Nedeľa           9.30

Poďakovanie Pánu Bohu za matku a o Božie požehnanie pre ňu

Morovno

Sobota         17.30

Voľný úmysel

Sobota         17.30

+rodičia a starí rodičia z oboch strán č.109


   Liturgický kalendár

  • v pondelok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie

  • v utorok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

  • vo štvrtok je spomienka sv. Marty

  • v sobotu je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

     

      Oznamy

 • Dnes je prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov.
 • V pondelok o 14:30 v Brusne bude svätá omša a po nej pohrebný obrad za zosnulého vo veku 84 rokov Jozefa Kozára. V utorok tiež v Brusne bude o 14:30 pohrebný obrad za zosnulého vo veku 75 rokov Ota Barana.
 • V pondelok nebude svätá omša vo farskom kostole.
 • Na budúcu nedeľu vás pozývame na spoločné popoludnie do farskej záhrady. Začíname o 15:00. Môžete si priniesť niečo na opekanie. Ostatné bude pripravené.
 • Sviatosť manželstva sa rozhodli uzavrieť:
 • Jakub Kubovič a Natália Lenhartová (2). Sobáš bude 7.8. v Chrenovci.

  Kto by vedel o nejakej prekážke nech to nahlási na farský úrad.

 • Je spustené prihlasovanie na Pešiu pút na Staré Hory cez link https://put.spolsja.sk/

Farský kostol

 • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 2

 • Na budúcu nedeľu bude po svätej omši pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev