Oznamy: 15. nedeľa v Cezročnom období  

 14.07 - 21.07. 2024

  Chrenovec-Brusno


Chrenovec

Nedeľa      8.00          

Za farníkov

Nedeľa      11.00

 + mamka Anna (6 výr), otec Ján (7 výr) a + rodičia z oboch strán

Pondelok  18:30

 + rodičia Tomáš a Mária č. 364

Utorok      18:30         

 

Streda       18.30          

 + Ignác a Etela č. 305

Štvrtok      18.30     


Piatok         18.30

 

Nedeľa       8.00

Za farníkov

Nedeľa       11.00

 

Lipník


Piatok      8.00


Malá Čausa

Nedeľa      8.00           

+ rodičia Jozef a Mária č. 234 

Štvrtok      17.30

 + Emil a Anna č. 204

Nedeľa      8.00           

+ rodičia z oboch strán č. 169 

Veľká Čausa

Nedeľa       9.30  

+ Bibiána Gatialová 1 výr. č. 93 

Pondelok   17:30 

 + rodičia Jozef a Vilma a starí rodičia č156  

Nedeľa       9.30       

 + Magduška č. 137

Jalovec

Sobota       18.30         

 + rodičia Mašlonkoví – Mária a František č. 628

Streda       17.30

 Za Boziu pomoc a uzdravenie pre brata č 536

Sobota       18.30

 + rodičia Anton a Anna Kotianoví a ich + detí č. 536

Ráztočno

Nedeľa       9.30

 Za zomierajúcich a duše v očistci

Utorok        8.00 

 Poďakovanie za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu z prosbou o ďalšiu pomoc Božiu a dary Ducha Sv. č. 308

Nedeľa       9.30 

 + rodičia Ondrejovičoví č. 416

Morovno

Sobota       17:30

 + manžel, rodičia a súrodenci z oboch strán č. 109

Sobota       17:30

 + rodičia a brat č. 119

Z LITURGICKÉHO KALENDÁRA  

 Pondelok – sv. Bonaventúru, sp

Utorok - Panny Márie Karmelskej, ľub. sp

Stredasv Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov, sp

Štvrtok – féria

Piatok - féria

Sobota – féria

Nedeľa – 16 nedeľa v cezročnom období. Oznamy

Finančné

1. Koná sa zbierka milodarov na revitalizáciu chodníkov okolo kostola, bezbariérový vstup do farského kostola v Chrenovci a parkovisko pre fare.

- Bohuznáma veriaca z Lipníka obetovala 100 euro PBZ

- Bohuznáma rodina z Brusna obetovala 100 euro PBZ

- Bohuznáma rodina z Lipníka poslala na účet 300 euro PBZ

- Obecný úrad z Chrenovca-Brusna venoval na Lasaletskú kalvária 1.000 euro PBZ

Pastoračné

1. V pondelok po sv. omši budú Modlitby otcov

2. V utorok pozývame na 20:00 hod. do farského kostola na Večer milosrdenstva.


Spoločenstvo sv. Jána pozýva na 13 pešiu púť z Chrenovca na Staré Hory. Téma tohtoročnej púte: - V láske niet strachu. 1Jn 4,18. Termín 8-10 augusta. Prihlásiť sa je možne od dnes cez internet na  farskej stránke. https://www.misionarisaletini.sk/put-na-stare-hory2/?

7 september 2024 –Pozývame na Púť do Krakova  Hlavným cieľom púte bude návšteva centrum Božieho Milosrdenstva v Krakove. Na novo odkrytie modlitby korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Samozrejme nebude chýbať ani centrum Jána Pavla II, historické centrum mesta, Wawelský hrad, katedrála.

  


Oznamy pre deti a mládež

Deti a mládež pozývame na naše letne tábory. Prežívame rok modlitby ako prípravu na jubilejný rok a preto cez naše tábory okrem oddychu inšpirovaní zjavením Panny Márii v La Salette budeme chcieť na novo odkryť krásu modlitby.

15 – 18. júl 2024 - Denný tábor pre deti "Dobre sa modlíte, deti moje?" Detí 1-3 trieda 

22-25 júl 2024 - Spoločenstvo SOM v Krakove "..treba sa dobre modliť ráno i večer..."

19 – 23 August 2024 Lysá pod Makytou – Tábor pre mladšie a staršie spoločenstvo SOM "...aspoň Otče náš a Zdravas..."

Letná farská záhradkaFarský kostol

Ďakujeme za upratovanie skupine č. 7 a na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 8

Modlitba za povolania pred požehnaním

Prosíme ťa Veľkňaz - Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije: lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen.


Farský účet:   SK63 0900 0000 0000 6650 0614