Formácia

Cesta každého saletína sa začína odkrývaním svojho povolania vo svojom srdci. Vnímajúc a rozlišujúc znaky, sa ako mladý muž vydáva na dobrodružnú životnú výpravu. Krajinou, kde sa to všetko deje, je Poľsko.

Ak si na začiatku tejto cesty a potrebuješ sa poradiť a usmerniť, tak sa nám ozvi tu.

Prvou oficiálnou etapou formácie je ročný postulát. V ňom sa každý učí nažívať s ostatnými v komunite a pokračuje v rozlišovaní svojho povolania. V priebehu roka sa postulant rozvíja vo všeobecnom ľudskom rozmere a je pozvaný, aby ešte lepšie poznal Boha.

Výprava pokračuje ďalej do kláštora v Dębowci, kde prežívali už mnohé pokolenia našej rehole svoj noviciát. Táto etapa môže byť prirovnaná aj k pobytu na púšti, pretože novici trávia rok v samote a v obmedzenom kontakte so svetom. Život v kláštore ich vovádza viac do rehoľného života, pomáha im lepšie odkryť zjavenie v La Salette a prehĺbiť vzťah s Plačúcou Paňou. Zavŕšením tejto etapy je zloženie prvých rehoľných sľubov a obliečka do rehoľného rúcha, ktorým je pre nás tradičná kňazská reverenda s pásom.

Z „púšte“ sa formácia saletína sťahuje do mesta. Dvojročné štúdium filozofie a neskoršie štyri roky teológie prebieha v našom seminári a na Univerzite Jána Pavla II. v Krakove.

Zavŕšením základnej rehoľnej formácie je po niekoľkých rokoch zloženie doživotných sľubov, pri ktorom saletín dostáva rehoľný kríž.

Ak bola formácia sprevádzaná s túžbou stať sa aj rehoľným kňazom, prijíma neskôr aj diakonskú a kňazskú vysviacku.

Odchodom zo seminára sa dobrodružná životná výprava nekončí, ale pokračuje vo farnostiach a dielach, ktoré ako rehoľa spravujeme. Cieľ je v nebi. A tak ako pre manželov je ich vytrvalé kráčanie a napredovanie usmernené a posilňované sviatosťou manželstva, saletín nachádza silu v rehoľnom živote a vo sviatosti kňazstva.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania