Modlitba za povolania

Bože, Otče náš,

ďakujeme Ti, že si nás povolal, aby sme prijali dar života

a zdieľali ho s druhými ľuďmi.

Tak ako si skrze Ježiša Krista vybral prvých učeníkov,

aby ohlasovali radostnú zvesť

a vylial si svojho Ducha na Cirkev,

obnov aj nás v našom povolaní a v misii zmierenia.

Nech v srdciach mnohých mladých

zaznie ozvena toho istého povolania,

aby veľkodušne odpovedali na potreby našich bratov a sestier,

podľa príkladu Márie, Krásnej Panej z La Salette.

Vzbuď v mužoch a v ženách našich čias

túžbu byť „svetlom“ a „soľou“ v Cirkvi a vo svete. Amen.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania