La Salette

La Salette je dodnes pútnickým miestom medzinárodného významu, ktoré sa zachránilo pred svetským zmätkom a turistickým ruchom.

Centrom tohto pútnického miesta sa stalo neveľké údolie zjavenia, nad ktorým sa vypína mohutná bazilika a dostavaný dom pre pútnikov.


simple menu

La Salette

simple menu

O nás

simple menu

Povolania