Púť na La Salette

La Salette je pre nás saletínov ako "naša rodná zem", kde sa radi vraciame. Preto organizujeme púte na toto pútnické miesto.

Približne každé dva roky organizujeme aj Púť pre mladých na La Salette. Takúto púť plánujeme cez letné prázdniny v roku 2022.


simple menu

La Salette

simple menu

O nás

simple menu

Povolania