Saletínska oáza mladých

Sme spoločenstvo, ktoré vzniklo pri reholi Misionárov Saletínov v Považskej Bystrici. Našim cieľom je vytvoriť prostredie prijatia pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, zdieľať svoju vieru s inými a slúžiť svojimi darmi a talentami.

Hlavnými piliermi spoločenstva sú sviatosti, čítanie Božieho Slova a pravidelné stretnutia. Na našej ceste nás povzbudzuje a inšpiruje zjavenie Panny Márie v La Salette a jej posolstvo o zmierení. A to chceme hlásať a prinášať iným nielen v spoločenstve, ale aj v bežnom živote.

Som Saletínska Oáza Mladých


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania