Ľudové misie a duchovné obnovy

Panna Mária zakončila svoje posolstvo v La Salette slovami: „A teda, deti moje, ohláste to všetkému môjmu ľudu“, ktoré sú zopakovaním Ježišovho rozposlania „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19-20a).

Preto si to aj my saletíni opakujeme, že nemôže mlčať a nechať si radostnú zvesť len pre seba. Radi dávame ľudové misie alebo duchovné cvičenia vo farnostiach podľa našich možností.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania