Laickí Saletíni

Laickí Saletíni sú darom Ducha Svätého pre našu rehoľu a pre Cirkev. Boh tým istým darom, ktorý sme dostali ako rehoľa, obdarúva aj laikov. Tak ako každého saletína a saletínku povolal Boh, tak teraz povoláva laikov, aby žili tú istú charizmu zmierenia, tú istú spiritualitu a misiu. Teda, Laickí Saletíni sú svetské osoby obdarené povolaním.

Organizovanie Laických Saletínov nie je zhromažďovanie osôb, ktoré sú nám blízki alebo osôb, ktoré nám pomáhajú. Ale sú to osoby, ktoré vo svojom srdci odkryli povolanie.

Tým, čo spája Laických Saletínov so sebou, a taktiež so saletínmi a saletínkami je charizma zmierenia. Neskladajú žiadne sľuby, ako to je u saletínov a saletínok, ale tvoria autonómne prostredie laikov žijúcich tou istou charizmou. Tým spôsobom vzniká rozšírená „charizmatická rodina“. Tieto tri skutočnosti sú voči sebe autonómne, ale spolupracujú. Laickí Saletíni majú svoju vlastnú štruktúru (koordinátorov) na medzinárodnej, štátnej a lokálnej úrovni. Úlohou Misionárov saletínov a Sestier saletínok je rôznorodá pomoc pri vzniku tohto nového diela.

Momentálne pozvanie je adresované aj tebe, ak patríš do nejakého spoločenstva alebo hnutia, v ktorých máš pravidelnú formáciu. Ak odkrývaš, že charizma zmierenia je ti blízka a chcel by si robiť niečo viac, môžeš žiť túto charizmu ako Laický Saletín. Keďže povolanie vychádza zo srdca, mal by si cítiť vnútornú silu, ktorou ťa priťahuje charizma zmierenia. V takom prípade nemusíš zmeniť svoje doterajšie spoločenstvo, ale môžeš sa stretávať s inými laikmi v duchu charizmy zmierenia.

Devätnásteho každého mesiaca sú stretnutia Laických Saletínov všade tam, kde pôsobia. Na Slovensku je to momentálne vo farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici.


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania