rozVEDENÍ k BOHU

Začalo sa to od uvažovania a rozlišovania v júli 2013, čo by sme ako rehoľa mohli ponúknuť ľuďom, čo by sa spájalo s našou charizmou – pokánie a zmierenie. Boh nás viedol k rozvedeným. V marci 2014 bola prvá víkendovka rozVEDENÍ k Bohu. Po nej sme rozlíšili, že bolo by vhodnejšie podeliť duchovnú obnovu pre rozvedených a znovusobášených a pre rozvedených nežijúcich v ďalšom zväzku. Neskôr sme pastoráciu rozvedených spojili so spiritualitou Familie Solitude Myriam.

Cieľom sprevádzania ľudí po civilnom rozvode je snaha ukázať im, že majú stále svoje miesto v Cirkvi, aby sa necítili vylúčení. Ďalej predovšetkým rozvedeným nežijúcim v ďalšom zväzku ponúkame cestu uzdravenia podľa spirituality Familie Solitude Myriam, ktorá ma jednotlivé etapy – prijatie svojej situácie, odpustenie, zmierenie a zasvätenie.

Pre rozvedených a znovusobášených vnímame potrebu ich duchovného sprevádzania. Keďže nemôžu pristupovať k sviatosti zmierenia a prijímať Eucharistiu, považujeme za nevyhnutné, aby čerpali z iných prameňov, ktoré majú k dispozícii. Túžime, aby sa nezastavili na ich ceste viery, aby nezanevreli, ale dokázali rozlišovať medzi dobrom a zlom. Preto im ponúkame okrem duchovných obnov aj modlitbové stretnutia v dvojmesačnom intervale (v nepárnych mesiacoch) v CNE v Beckove. Začiatok o 14:00 svätou omšou. Viac informácií o tomto stretnutí nájdete na stránke vyveska.sk

Rozvedení túžia po prijatí v cirkvi

Vedia to s rozvedenými

Služba rozvedeným sa netýka len dospelých. Venujeme sa aj deťom z rozvedených rodín a pripravujeme pre nich Letný pobyt pre rozvedených s deťmi.

Viac o tejto aktivite sa dozviete na:.

Letný pobyt pre rozvedených


0cjdyx.png

La Salette

0cjdyx.png

O nás

0cjdyx.png

Povolania