Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a uschovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári Misionári Matky Božej Lasaletskej, Chrenovec - Brusno 274 97232 Chrenovec-Brusno (ďalej Misionári Saletíni), IČO: 35652004 prostredníctvom webovej stránky www.misionarisaletini.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely poskytovania ubytovacích služieb. Takto zozbierané osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Odoslaním formulára udeľujem Misionári Saletíni, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Upozorňujeme vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať ak máte vysporiadané všetky náležitosti voči Misionári Saletíni a na existenciu ďalších vašich práv uvedených v §28 Zákona. Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zakliknutím políčka so súhlasom súhlasíte, aby Misionári Saletíni, v Chrenovec - Brusno 274 97232 Chrenovec-Brusno IČO: 35652004 spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu údajov meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa na poskytnutie ubytovacích služieb a aby na tieto účely použila váš e-mail a/alebo telefónne číslo.

Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.